BPIS

KRÁTKY FORMULÁR,
slúžiaci na nezáväzne vypracovanie cenovej ponuky. V prípade otázok kontaktujte INFOLINKU 055/20 20 220.


KRÁTKY KONTAKTNÝ FORMULÁR
Názov spoločnosti (povinný údaj)
Mesto
IČO
Sme platitelia DPH
IČ DPH / DIČ
Referenčný kód (ak vám bol pridelený)
Typ zákazníka
Kontaktná osoba (povinný údaj)
E-mail (povinný údaj)
Telefónny kontakt
MÁME ZÁUJEM O (nepovinné):
výkon externej zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
vypracovanie dokumentácie GDPR - ochrana osobných údajov
vyškolenie oprávnených osôb - ochrana osobných údajov
SMERNICU - oznamovanie protispoločenskej činnosti
Pracovnú zdravotnú službu - PZS
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP
Kybernetická bezpečnosť
Pokiaľ máte inú požiadavku, môžete ju popísať
loading