BPIS

KRÁTKY FORMULÁR,
slúžiaci na nezáväzne vypracovanie cenovej ponuky. V prípade otázok kontaktujte INFOLINKU 055/20 20 220.


KRÁTKY KONTAKTNÝ FORMULÁR
Názov firmy (povinný údaj)
Mesto (povinný údaj)
IČO (povinný údaj, pokiaľ nemáte zadajte 12345678)
Sme platitelia DPH
IČ DPH / DIČ
Referenčný kód (iba v prípade, ak vám bol pridelený)
Typ zákazníka
Kontaktná osoba (povinný údaj)
E-mail (povinný údaj)
Telefónny kontakt (povinný údaj)
MÁME ZÁUJEM O (nepovinné):
vypracovanie Bezpečnostného projektu
aktualizácia Bezpečnostného projektu
výkon externej zodpovednej osoby
vypracovanie dokumentácie GDPR
vyškolenie oprávnených osôb
SMERNICU - oznamovanie protispoločenskej činnosti 54/2019
loading